Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
DLACZEGO JAŃSKI

DLACZEGO JAŃSKI?

 
… bo zapewne chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało się i zdobywało wiedzę w przyjaznej, życzliwej atmosferze!
 
Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego znajduje się na os. Niepodległości 19 w Krakowie. Budynek położony jest przy niezbyt ruchliwej ulicy. Chodniki i przyszkolny parking pozwalają zarówno na bezpieczny dowóz dzieci przez rodziców, jak i dojście do szkoły pieszo. Obiekt szkoły jest monitorowany.
 
Nasza oferta edukacyjna to między innymi:

• bezpłatna nauka

• bezpieczeństwo

• liczebność klas do 24 osób

• nauka w systemie "jednozmianowym" w godzinach 8:00-16:00

• świetlica szkolna czynna od 7.00 do 17.30

• wysoka jakość kształcenia

• profesjonalna kadra pedagogiczno-dydaktyczna

• pomoc pedagoga, psychologa oraz logopedy

• konsekwentny i efektywny system pracy wychowawczej

• otwartość na współpracę z rodzicami

• dziennik elektroniczny

• dodatkowe języki obce: niemiecki, hiszpański już od V klasy

• fakultatywne zajęcia z języków obcych

• szeroka gama zajęć pozalekcyjnych

• pomoc uczniom mającym trudności w nauce w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielami oraz indywidualne zajęcia z uczniem zdolnym

• zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane w ramach  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

• wyjazdy integracyjne krajowe i zagraniczne

• profesjonalne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, sprzęt multimedialny oraz liczne pomoce dydaktyczne

• wielostanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

• biblioteka z czytelnią z bogatym i ciekawym księgozbiorem i dostępem do Internetu

• nowocześnie wyposażona sala gimnastyczna

• terrarium z "oswojoną" agamą - Hamletem

• możliwość korzystania ze stołówki szkolnej i sklepiku

• boisko szkolne i tereny zielone

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”