Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Dyrektor Szkoły: mgr Mariusz Stachnik         tel. 668 487 743
Wicedyrektor Szkoły: mgr Kinga Jędrzejewska-Ronij

 

Wykaz nauczycieli:

Lp

Nauczyciel

Stanowisko/

realizowane zajęcia edukacyjne

1.

Stachnik Mariusz

dyrektor szkoły

2.

Jędrzejewska - Ronij Kinga

z-ca dyrektora; język  polski

3.

Adamczyk Anna

język angielski, język niemiecki

4.

Cebula Anna

język angielski

5.

Cygan Agnieszka

plastyka
6.

Domagała Justyna

edukacja wczesnoszkolna

7.

Fugiel Katarzyna

matematyka

8.

Gadacz Barbara

świetlica

9.

Iskra Marzanna

matematyka

10.

Jas Agnieszka

język angielski

11. Jędrychowska Magdalena

świetlica, historia

12.

Kacperczyk Amelia

muzyka

13.

Kapel Weronika

świetlica, język angielski

14.

Karyś Dorota

wychowanie do życia w rodzinie

15.

Kasprzyk Wanda

Świetlica, historia

16.

Kępa Renata

religia
17. Kępa Robert

religia

18.

Konieczny Jan

religia

19.

Kozub Magdalena

pedagog specjalny

20.

Lisak – Świstak Katarzyna

technika

21.

Lisowska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

22.

Magoch Gabriela

świetlica, wychowanie fizyczne

23.

Maksymiuk Karolina

język hiszpański

24.

Małeta Joanna

edukacja wczesnoszkolna

25.

Mańkowska Paulina

fizyka, informatyka

26.

Ornat Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

27.

Piller Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

28.

Płocica Magdalena

język angielski

29.

Popińska Monika

geografia

30.

Różańska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna, język polski

31.

Różowicz Katarzyna

przyroda, biologia, chemia

32.

Rychlicka Katarzyna

język angielski

33.

Smajek Renata

pedagog szkolny

34.

Sołtys-Wcisło Barbara

historia, wiedza o społeczeństwie

35.

Gąsiorek Joanna

świetlica

36.

Trzcionka Gabriela

edukacja dla bezpieczeństwa

37.

Wach Artur

wychowanie fizyczne

38.

Wrona Gabriela

język polski

39. Wojtaszek Joanna edukacja wczesnoszkolna

 

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”