Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
NASZA SZKOŁA

NASZA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego to nowa szkoła, otwierająca nowe możliwości. To placówka, w której nauka jest bezpłatna, a wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna – zapewnia uczniom  efektywne wychowanie  i edukację. W swoim sposobie funkcjonowania i działaniu Szkoła Podstawowa im. B. Jańskiego odwołuje się  do ogólnoludzkiego systemu wartości, mając na celu dbałość o poziom nauczania oraz szczególną troskę o ucznia i jego bezpieczeństwo, zgodnie z nauką Bogdana Jańskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców oraz Patrona Szkoły. 

 

Skutecznie i z pożytkiem dla wszystkich uczniów kształtujemy promowany przez naszego Patrona - Bogdana Jańskiego, model „człowieka zintegrowanego”, który łączy sprawność  i skuteczność działania z ideałami chrześcijańskimi.  Jański tym różni się od innych szkół, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w uczniach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy, działając etycznie.

 

Dewiza: Prawda – Dobro – Skuteczność wskazuje, iż nasza szkoła kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ale także na formowanie ludzi działających godnie i uczciwie.

 

Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego to:

• bezpieczna, przyjazna szkoła, wdrażająca nowatorskie pomysły 

• szkoła, w której uczymy jak odnosić sukcesy działając etycznie

• miejsce, w którym każdy uczeń otoczony jest szczególną troską pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym, z dbałością o odpowiedni poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych

• szkoła, w której pielęgnowana jest pamięć o historii naszej Ojczyzny

• placówka chętnie i z zaangażowaniem współpracująca z Rodzicami uczniów - warsztaty, spotkania, dzienniczek ucznia on-line

• przyjazna atmosfera, która sprzyja zdobywaniu wiedzy, zachęca do bycia odkrywczym i twórczym.

 

 

 

 
Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”