Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022

 

Lista zajęć dodatkowych zostanie wkrótce opublikowana.

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”