Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
zasady i regulamin

Warunki i zasady rekrutacji

 

Informujemy, że przyjmowanie wniosków do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zostało zakończone.

 

Jednocześnie przypominamy osobom, które brały udział w rekrutacji o poniższych terminach dostarczenia dokumentów:

  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawioną przez przedszkole) - do 10 maja 2024 r.,
  • bilans sześciolatka - do 1 września 2024 r.,
  • 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne – do 1 września 2024 r.
  • kserokopia aktu urodzenia-do 1 września 2024 r.
  • karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (dotyczy dzieci, które będą korzystały ze świetlicy)  - do 1 września 2024 r.

Dodatkowo, w terminie do 21 czerwca 2024 roku, do wychowawcy klasy należy dostarczyć plik ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie .jpeg lub .jpg (rozdzielczość min. 300 dpi, proporcje 4:3, nie większy niż 5MB, podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka oraz oznaczeniem klasy).

 

Listy uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych zostaną ogłoszone w sekretariacie w dniu 15 maja 2024 r. do godz. 12.00. Po ogłoszeniu wyników rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do dnia 17 maja 2024 r. pod rygorem nieumieszczenia dziecka na liście przyjętych, która zostanie ogłoszona w dniu 20 maja 2024 roku.
Zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do klas I odbędzie się w terminie pomiędzy 3 czerwca a 14 czerwca 2024 r. Obecność na zebraniu (przynajmniej jednego z rodziców) jest obowiązkowa.

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”