Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

 

Statut szkoły Pobierz

Zwolnienie z zajęć W-F Pobierz

Druk zwolnienie/usprawiedliwienie Pobierz

Podanie o duplikat legitymacji Pobierz

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z wycieczki Pobierz

Wniosek o wydanie opinii Pobierz

 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

 

Regulamin do pobrania Pobierz

 
Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”