Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

 

Zwolnienie z zajęć W-F Pobierz

Druk zwolnienie/usprawiedliwienie Pobierz

Podanie o duplikat legitymacji Pobierz

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z wycieczki Pobierz

Wniosek o wydanie informacji od nauczyciela Pobierz

Wniosek o wydanie mLegitymacji Pobierz

Wniosek o anulowanie mLegitymacji Pobierz

Wniosek o zwolnienie z zajeć WDŻ Pobierz

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”