Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
niezbędne dokumenty

Dokumenty konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka do szkoły:

 

•  Rodzice kandydatów do klasy I-III proszeni są o dostarczenie następującego kompletu dokumentów:

* wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły  POBIERZ

* ankieta dla kandydata i jego rodziców  POBIERZ

* informacja o kandydacie od wychowawcy przedszkola  POBIERZ

* karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  POBIERZ

* informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

* opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeżeli dziecko taką posiada

* bilans sześciolatka

* 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne

* kserokopia aktu urodzenia

 

• Rodzice kandydatów do klasy IV-VIII proszeni są o dostarczenie następującego kompletu dokumentów:

 

* wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły  POBIERZ

* ankieta dla kandydata i jego rodziców  POBIERZ

* karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  POBIERZ

* świadectwo ukończenia ostatniej klasy, do której dziecko uczęszczało

* oceny z półrocza klasy, do której dziecko aktualnie uczęszcza

* opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeżeli dziecko taką posiada

* karta zdrowia dziecka

* 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne

* kserokopia aktu urodzenia

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”