Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
UCZNIOWIE

Nasze klasy

Strona w przygotowaniu.

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”