Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
zasady i regulamin

 

Uwaga!

Rekrutujemy również w sposób ciągły do klas na innych poziomach.

 

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”